Kas mēs esam?
Biedrība „Par legālu saturu!” dibināta 2015. gada 7. oktobrī. Tās dibinātāji ir TV pakalpojumu sniedzēji un audiovizuālā satura ražotāji: SIA „Tet”, SIA „Baltcom”, ĀKF ,,AS TV PLAY BALTICS LATVIJAS FILIĀLE’’ un SIA “Pirmais Baltijas Kanāls”. Šobrīd biedrībā kopā ir 12 biedri - SIA „Tet”, SIA „Baltcom”, ĀKF ,,AS TV PLAY BALTICS LATVIJAS FILIĀLE’’, SIA “Forum Cinemas”, Latvijas Izpildītāju un Producentu Apvienība (LaIPA), “Cinamon Holding” OOO, SIA “Acme Film”, “Wide Media” LLC, SIA “Dautkom TV” ,SIA “OSTKOM”
“SES ASTRA AB”, Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība”, SIA “Bite Latvija”.

Biedrības biedri aktīvi vēršas pret TV un filmu izplatīšanu bez ražotāja vai piegādātāja atļaujas, kā arī sekmē TV tiesisku (legālu) pārraidi telekomunikāciju tirgū, uzturot aktīvu sadarbību ar Latvijas kompetentajām iestādēm Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP), Valsts Policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi (VP ENAP), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK), Valsts ieņēmumu dienestu (VID), LR Kultūras ministriju (KM), LR Finanšu ministriju (FM), LR Satiksmes ministriju (SAM), IKT nozares asociācijām u.c., iesaistoties ar konkrētiem nozares pārstāvju izstrādātiem priekšlikumiem saistošo likumu un normatīvo aktu pilnveidošanā, lai maksimāli ierobežotu un izskaustu TV nelegālo pakalpojumu sniedzēju darbību Latvijā.
Uzraudzības padome

 • Liena Grīna, LaIPA (Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienība)

 • Andis Anspoks
  AS TV Play Baltics

 • Māris Misevičs
  SIA "Forum Cinemas"

 • Dmitrijs Ņikitins
  SIA “Baltcom”

 • Ieva Smirnova
  SIA “TET”

 • Andris Ķēniņš
  Biedrības vadītājs

 • Jūlija Linkeviča
  BITE Latvija
Mērķi
Biedrības "Par legālu saturu!" dibināšanas augstākais mērķis ir sekmēt TV tiesisku (legālu) pārraidi telekomunikāciju tirgū, aktīvi ierobežojot TV un filmu izplatīšanu bez ražotāja vai piegādātāja atļaujas.

Lai tuvotos augstākā mērķa sasniegšanai, biedrība apzinās, ka konkrētas un rezultatīvas izmaiņas, kā likumdošanā tā TV nelegālo pakalpojumu piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanās attiecībā, iespējamas tikai ar neatlaidīgu izpratnes veicināšanu par pirātisma nodarīto kaitējumu valsts ekonomikai un risku kādam paši sevi pakļauj pirātisko pakalpojumu izmantotāji.

Atbilstoši austākajam jeb ilgtermiņa mērķim, biedrība definē īstermiņa mērķus tuvākajiem 3 gadiem:

panākt atbildīgo kompetento iestāžu, amatpersonu, valdības absolūtu un pilnīgu izpratni par televīzijas un interneta nelegālo komersantu problemātiku un nodarīto kaitējumu valsts budžetam un Latvijas sabiedrībai;
sekmēt un veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par televīzijas un interneta nelegālo komersantu nodarīto kaitējumu un sekmēt sabiedrības individuāli atbildīgu apzināšanos;
sekmēt reģistrēto televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēju un interneta pakalpojumu sniedzēju apjoma palielināšanos par 20%;
sekmēt to mājsaimniecību skaita samazināšanos, kuras izmanto TV pakalpojumu nelegālos pieslēgumus par vismaz 30%.
Biedri
SIA Tet

SIA „Baltcom”

ĀKF,,AS TV PLAY BALTICS LATVIJAS FILIĀLE’’
Wide Media LLC
SIA “Bite Latvija”
SIA “OSTKOM”
SES ASTRA AB

SIA “Dautkom TV”

SIA “Forum Cinemas”

Latvijas Izpildītāju un Producentu Apvienība (LaIPA)SIA “Acme Film”
Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība”
Sadarbības memorands
Memoranda mērķis un mērķa īstenošana
Ētikas kodekss
Ētikas kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un darbības pamatprincipi ir saistoši visiem Biedrības biedriem.
Kas mēs esam

Biedrības biedri aktīvi vēršas pret TV un filmu izplatīšanu bez ražotāja vai piegādātāja atļaujas, kā arī sekmē TV tiesisku (legālu) pārraidi telekomunikāciju tirgū, uzturot aktīvu sadarbību ar Latvijas kompetentajām iestādēm Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP), Valsts Policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi (VP ENAP), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK), Valsts ieņēmumu dienestu (VID), LR Kultūras ministriju (KM), LR Finanšu ministriju (FM), LR Satiksmes ministriju (SAM), IKT nozares asociācijām u.c., iesaistoties ar konkrētiem nozares pārstāvju izstrādātiem priekšlikumiem saistošo likumu un normatīvo aktu pilnveidošanā, lai maksimāli ierobežotu un izskaustu TV nelegālo pakalpojumu sniedzēju darbību Latvijā.

Mūs var atrast
Adrese:Misas 3, Riga, LV-1058
Tālrunis:+ 371 26318921
E-pasts:andris.kenins@parlegalusaturu.lv
Mēs medijos